Hotel

Demidov Plaza

Nizhny Tagil,

Goroshnikova str., 11
Tel.: +7 (3435) 97-77-11

Hotel

«Metallurg»

Nizhny Tagil,

Metallurgov str., 4
Tel.: +7 (3435) 25-29-56, 49-78-10

Hotel

«Tagil»

Nizhny Tagil

Sadovaya str., 4
Tel.: +7 (3435) 29-80-01

Sanatorium

«Rush»

Nizhny Tagil,

village Staratel
Tel.: +7 (3435) 43-92-43

Boarding house

«Uralsky»

Nizhny Tagil,

Uralsky av., 55
Tel.: +7 (3435) 42-99-00

Hotel

«Solnechnaya»

Nizhny Tagil,

Lipovy trakt, 18
Tel.: +7 (3435) 34-24-44

Hotel «Ski resort Gora Belaya»

Exurb, village Uralets,

Gora Belaya
Tel.: +7 (3435) 48-56-19